Siedlce edu3dkacja

SIEDLCE@@SIEDLCE@@SIEDLCE@@SIEDLCE@@SIEDLCE@@SIEDLCE@@SIEDLCE@@SIEDLCE@@SIEDLCE@@SIEDLCE@@SIEDLCE

Najczęściej zadawane pytania

Czyli wszystko, co potrzebujesz wiedzieć o naszych zajęciach technologicznych!

Masz pytania dotyczące naszych zajęć z druku 3D? Jesteśmy tu, aby pomóc! W naszej sekcji FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące tego jak zapisać dziecko na zajęcia, ile kosztują lekcje, jakie technologie wykorzystujemy, oraz wiele innych. Przejrzyj poniższe odpowiedzi, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i zapewnić swojemu dziecku doskonałe warunki do nauki i rozwijania technologicznych zainteresowań!

Aby zapisać dziecko na zajęcia z druku 3D, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „Zapisz się na zajęcia”. W formularzu należy wybrać swoją lokalizacje oraz grupę zajęciową. Po wypełnieniu formularza i jego wysłaniu, otrzymają Państwo od nas potwierdzenie zapisu. Zapis jest ważny dopiero po otrzymaniu tego potwierdzenia, które zapewnia miejsce na zajęciach. Zajęcia w sezonie 2024/2025 są obsługiwane są przez system ActiveNow.

Cena za zajęcia we wrześniu wynosi 40 zł za każde spotkanie. Kwotę 40 zł mnożymy przez liczbę zajęć realizowanych we wrześniu. Od października do czerwca koszt zajęć jest stały i wynosi 150 zł miesięcznie. Jeśli zajęcia startują w październiku, wówczas cena za październik to również 40 zł za każde zajęcia mnożona przez ilość realizowanych zajęć w październiku, wówczas od listopada do czerwca opłata jest stała i wynosi 150 zł miesięcznie. Opłaty dokonujemy do 5. dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. Opłata w miesiącach innych niż wrzesień lub październik jest stała i ustalona odgórnie. Szczegóły opłat: Cennik

Nasze zajęcia z druku 3D są przeznaczone dla dzieci od 6. roku życia czyli od 1 klasy szkoły podstawowej. Program zajęć jest dostosowany do wieku i umiejętności uczestników, aby zapewnić im optymalne warunki do rozwoju zainteresowań i technologicznych pasji.

Zajęcia polegają na modelowaniu brył przestrzennych w specjalistycznym programie komputerowym do projektowania 3D. Każde dziecko pracuje na indywidualnym stanowisku, co pozwala na pełne skupienie i rozwijanie swoich umiejętności. Projekty wykonywane przez dzieci są dla nich drukowane i dostarczane na kolejne zajęcia. Oprócz druku 3D, wplatamy również inne technologie takie jak VR (wirtualna rzeczywistość), AI, robotykę, skanowanie 3D oraz długopisy 3D. aby zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój technologiczny.

Dokładny termin pierwszych zajęć zostanie podany po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego. Skontaktujemy się z Państwem, aby poinformować o dacie rozpoczęcia zajęć w Państwa szkole.

Tak, istnieje możliwość odrobienia nieobecności poprzez wybranie jednej z 3 oferowanych form:
  1. Istnieje możliwość uzyskania dostępu online do realizacji projektu w domu, kod dostępu jest udzielany na prośbę Rodzica wraz ze wskazówkami niezbędnymi do realizacji lekcji.
  2. Jeśli na terenie szkoły realizujemy więcej niż jedną grupę zajęciową istnieje możliwość dołączenia do innej grupy za zgodą i po wcześniejszym zgłoszeniu Koordynatorowi Zajęć, adres: siedlce@edu3dkacja.pl lub 606 270 866.
  3. Istnieje także możliwość uczestniczenia w zajęciach online po indywidualnym ustaleniu. Nasi Trenerzy pełnią dyżur online, podczas którego można odrobić nieobecność z danego miesiąca.
Zgodnie z regulaminem dostępnym przy zapisie, informujemy, że nie ma możliwości odliczenia płatności za pojedynczą nieobecność dziecka na zajęciach. Jednocześnie dziecko może odrobić nieobecność w kilku formach. Szczegóły znajdziesz w pytaniu znajdującym się powyżej. Szczegółowy cennik i harmonogram opłat jest dostępny w zakładce „Zajęcia stałe” obok formularza zapisu lub po kliknięciu: Cennik

Domyślnie wszystkie niezbędne materiały i urządzenia technologiczne są udostępniane przez nas uczestnikom naszych grup zajęciowych. Zapewniamy indywidualne stanowiska komputerowe.
Nie wykluczamy i pozostajemy otwarci względem realizacji zajęć w trybie BYOL (Bring Your Own Laptop) w wybranych grupach zajęciowych. Taka informacja jest jednak widoczna dla Rodzica przy zapisie oraz w systemie obsługi zajęć ActiveNow.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut. Regularność spotkań pozwala dzieciom na systematyczne zdobywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

Zajęcia z druku 3D rozwijają kompetencje przyszłości, takie jak znajomość nowoczesnych technologii, kreatywność oraz umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Uczestnictwo w takich zajęciach odpowiada na wyzwania świata technologii jutra oraz pozwala na przygotowanie do zawodów przyszłości. Nowoczesne branże takie jak np. lotnictwo, kolej, motoryzacja, produkcja, medycyna, media potrzebują i będą poszukiwać „fachowców przyszłości”.

Grupy zajęciowe liczą około 12 osób, co zapewnia efektywną pracę w kameralnym środowisku.

Tak, honorujemy Kartę Dużej Rodziny. Oferujemy 5% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Zachęcamy do skontaktowania się z naszym biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji. Możesz również wysłać nam zgłoszenie  posiadacza KDR w celu uzyskania zniżki na zajęcia: Zgłoszenie

Tak, istnieje możliwość wypisania dziecka z zajęć w trakcie roku szkolnego. Wymagany jest miesięczny okres wypowiedzenia. Zgłoszenia rezygnacji kierujemy na adres: siedlce@edu3dkacja.pl

Inne technologie, takie jak VR, długopisy 3D, robotyka czy skanowanie 3D, wprowadzamy na zajęcia nie rzadziej niż raz na 8 tygodni. Pozwala to dzieciom na zapoznanie się z różnorodnymi nowoczesnymi narzędziami i technologiami w trakcie cyklu rocznego.

Dzieci mają możliwość realizacji własnych pomysłów tylko podczas specjalnie zorientowanych na nie lekcji. Na pozostałych zajęciach tematyka i projekty są wyznaczane przez trenera, aby wprowadzać określone funkcje i doskonalić systematycznie umiejętności. Na naszych zajęciach dzieci mogą każdorazowo indywidualnie modyfikować swoje projekty w ramach wyznaczonych zadań i pod opieką Trenera.

Na zajęciach rozwijane są kompetencje cyfrowe, kreatywne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, możliwość adaptacji oraz podstawy programowania i projektowania 3D w programach przeznaczonych do modelowania 3D. Zwracamy uwagę na wydłużenie czasu koncentracji uwagi, rozwijanie procesów poznawczych, wpływ na samoocenę dziecka i wiarę we własne możliwości, rozwijanie talentów.

 

Dzieci uczą się również logicznego myślenia, planowania oraz precyzyjnego wykonania zadań, odczytywania informacji z instrukcji i postrzegania przestrzennego.

Tak, nasi Trenerzy odbierają dzieci na zajęcia ze świetlicy szkolnej oraz odprowadzają na nią dzieci po zakończonych zajęciach. Przypominamy jednak, że niezbędne jest wówczas pozostawienie na świetlicy stosownego upoważnienia odbioru na zajęcia dodatkowe Państwa dziecka respektowanego przez daną placówkę. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedopełnienie powyższej formalności przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, który zapisał dziecko do naszej grupy zajęciowej. Wzór oświadczenia świetlicowego powinien być dostępny w Państwa Placówce, na stronie internetowej jednostki lub u Kierownika Świetlicy. Wzór oświadczenia jest dołączony także do naszego Regulaminu Zajęć lub można taki wzór pobrać tutaj.